Промоция плочи за боя

ПРОМОЦИЯ ВЕЛБОРД 3

На склад разполагаме с фурнировани плочи различни дебелини и фурнири, подходящи за боя.